Privacyverklaring TypeOlympics

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daar mee omgaan. Er wordt uitgelegd waar, en hoe we deze gegevens opslaan, en voor welke doelen we dat doen. Daarnaast vindt u in deze privacyverklaring ook alle rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u als consument heeft. Ook leggen we u uit hoe u hier gebruik van kunt maken.

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden. Bijvoorbeeld i.v.m. wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bedrijfsomschrijving

TypeOlympics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63008629. TypeOlympics is handelend onder de naam: Loyalmedia. Ons vestigingsadres is Groenstraat 6, 5386 KW in Geffen. U kunt ons bereiken via e-mail, op info@typeolympics.nl.

Doel van uw persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze doelen worden in dit hoofdstuk toegelicht.

 • Het leveren van onze diensten
  Om de uitvoering van de overeenkomst tussen de cursist en TypeOlympics te kunnen waarborgen maken we gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het afhandelen van de betaling, het aanmaken van een account en het genereren van een gepersonaliseerd typediploma.
 • Contact opnemen
  Ook gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden over de voortgang van de typecursus, of juist om te motiveren wanneer de voortgang achterblijft.
 • Analyseren
  We gebruiken uw gegevens ook om onze website en diensten te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur dat u een pagina bezoekt, de hoeveelheid pagina’s die u bezoekt en met welk besturingssysteem u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn volledig anoniem en worden opgeslagen dankzij de cookies van Google Analytics. Meer informatie over ons cookiebeleid kunt u vinden op www.typeolympics.nl/cookiebeleid.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

We gaan uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die wij van u ontvangen. We zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derde partijen wanneer dit echt nodig is. Het betreft dan de volgende partijen:

 • WebRuimteHosting
  De website en e-mailboxen van TypeOlympics worden gehost bij WebRuimteHosting. Wanneer u contact met ons opneemt via contactformulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WebRuimteHosting.
 • Mollie
  Mollie is onze betaalprovider. Dankzij Mollie kunt u veilig online afrekenen op onze website. Mollie maakt gebruik van uw persoonsgegevens voor het veilig laten verlopen van betalingen.

Opslag periode

Op een account in de typeomgeving (app.typeolympics.nl) is een geldigheidsduur van één jaar van toepassing. Na verloop van deze geldigheid of na het behalen van het diploma, wordt het account na 14 dagen afgesloten en worden uw gegevens geanonimiseerd opgeslagen. Geanonimiseerd wil zeggen dat alle gegevens die mogelijk naar een persoon zouden kunnen herleiden worden verwijderd. Alleen de data die van waarde is om onze typecursus te verbeteren wordt opgeslagen. Denk hierbij aan de tijd dat een cursist heeft gespendeerd tot het behalen van een diploma, of aan de gemiddelde leeftijd van onze cursisten.

2 weken voorafgaand aan de vervaldatum van uw account, krijgt u van ons bericht met de mogelijkheid om de geldigheidsduur te verlengen. Maakt u hier geen gebruik van, dan zal uw account na 4 weken worden afgesloten.

Rechten van consument

U heeft als consument een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten worden in dit hoofdstuk uitgelegd.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@typeolympics.nl.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren. U kunt een groot deel van uw persoonsgegevens zelf wijzigen in de typeomgeving. Wilt u andere persoonsgegevens wijzigen? Dan verzoeken we u een e-mail te sturen naar info@typeolympics.nl.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij TypeOlympics zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw persoonsgegevens. U kunt het account voor de typeomgeving zelf verwijderen, via de instellingen in de typeomgeving. LET OP: als u uw account heeft verwijderd, kunt u het later niet meer opnieuw activeren.
 • Recht op indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat TypeOlympics niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Beveiliging

Zoals vermeld nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Zo is onze website en de typeomgeving beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website of typeomgeving privé is. U herkent deze beveiliging aan de het slotje voor de URL in de URL-balk van uw webbrowser.

Verder slaan we wachtwoorden nooit op als “platte tekst”, maar worden deze versleuteld met een zogenoemde “hash” en “salt”. Dit zorgt ervoor dat wachtwoorden onomkeerbaar worden versleuteld en opgeslagen in onze database. Hierdoor kan uw wachtwoord nooit op straat komen te liggen bij een eventuele database hack.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd? Of heeft u aanwijzingen van misbruik? Stuur dan een e-mail naar info@typeolympics.nl.