TypeOlympics Logo
Aanmelden

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daar mee omgaan. Er wordt uitgelegd waar, en hoe we deze gegevens opslaan, en voor welke doelen we dat doen. Daarnaast vind je in deze privacyverklaring ook alle rechten, met betrekking tot jouw persoonsgegevens, die je als consument hebt. Ook leggen we je uit hoe je hier gebruik van kunt maken.

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden. Bijvoorbeeld i.v.m. wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bedrijfsomschrijving

TypeOlympics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63008629. TypeOlympics is handelend onder de naam: Loyalmedia. Ons vestigingsadres is Groenstraat 6, 5386 KW in Geffen. Je kan ons bereiken via e-mail, op info@typeolympics.nl.

Doel van jouw persoonsgegevens

We verzamelen jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze doelen worden hier toegelicht:
 • Het leveren van onze diensten
  Om de uitvoering van de overeenkomst tussen de cursist en TypeOlympics te kunnen waarborgen maken we gebruik van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het afhandelen van de betaling, het aanmaken van een account en het genereren van een gepersonaliseerd typediploma.
 • Contact opnemen
  Ook gebruiken we je gegevens om contact met je op te nemen. Bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden over de voortgang van de typecursus, of juist om te motiveren wanneer de voortgang achterblijft.
 • Analyseren
  We gebruiken je gegevens ook om onze website en diensten te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals hoe lang je een pagina bezoekt, de hoeveelheid pagina’s die je bezoekt en met welk besturingssysteem je gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn volledig anoniem en worden opgeslagen dankzij de cookies van Google Analytics. Meer informatie over ons cookiebeleid kun je vinden op www.typeolympics.nl/cookiebeleid.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

We gaan uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die wij van je ontvangen. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en zullen je gegevens uitsluitend verstrekken aan derde partijen wanneer dit écht nodig is. Het betreft dan de volgende partijen:
 • WebRuimteHosting
  De website en e-mailboxen van TypeOlympics worden gehost bij WebRuimteHosting. Wanneer je contact met ons opneemt via contactformulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WebRuimteHosting.
 • Mollie
  Mollie is onze betaalprovider. Dankzij Mollie kan je veilig online afrekenen op onze website. Mollie maakt gebruik van jouw persoonsgegevens voor het veilig laten verlopen van betalingen.

Opslag periode

Op een account in de typeomgeving (app.typeolympics.nl) is een geldigheidsduur van één jaar van toepassing. Na verloop van deze geldigheid of na het behalen van het diploma, wordt het account na 14 dagen afgesloten en worden je gegevens geanonimiseerd opgeslagen. Geanonimiseerd wil zeggen dat alle gegevens die mogelijk naar een persoon zouden kunnen herleiden worden verwijderd. Alleen de data die van waarde is om onze typecursus te verbeteren wordt opgeslagen. Denk hierbij aan de tijd dat een cursist heeft gespendeerd tot het behalen van een diploma, of aan de gemiddelde leeftijd van onze cursisten.

2 weken voorafgaand aan de vervaldatum van je account, krijg je van ons bericht met de mogelijkheid om de geldigheidsduur te verlengen. Maak je hier geen gebruik van, dan zal je account na 4 weken worden afgesloten.

Rechten van consument

Je hebt als consument een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze rechten worden hier uitgelegd:
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw persoonsgegevens op te vragen en in te zien. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@typeolympics.nl.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Je kunt een groot deel van uw persoonsgegevens zelf wijzigen in de typeomgeving. Wil je andere persoonsgegevens wijzigen? Dan verzoeken we je een e-mail te sturen naar info@typeolympics.nl.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TypeOlympics zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw persoonsgegevens. Je kan het account voor de typeomgeving zelf verwijderen, via de instellingen in de typeomgeving. LET OP: als je jouw account hebt verwijderd, kan je het later niet meer opnieuw activeren.
 • Recht op indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat TypeOlympics niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Beveiliging

Zoals vermeld nemen wij de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Zo is onze website en de typeomgeving beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met onze website of typeomgeving privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL in de URL-balk van je webbrowser.

Verder slaan we wachtwoorden nooit op als “platte tekst”, maar worden deze versleuteld met een zogenoemde “hash” en “salt”. Dit zorgt ervoor dat wachtwoorden onomkeerbaar worden versleuteld en opgeslagen in onze database. Hierdoor kan jouw wachtwoord nooit op straat komen te liggen bij een eventuele database hack.

Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Stuur dan een e-mail naar info@typeolympics.nl.

Op leuke wijze leren blind typen met onze gratis typecursus?

Maak gratis een account en behaal snel je eerste gouden medaille!
Meld je gratis aan